ДОЛНИ ПАСАРЕЛ

Начало

pasarelСело Долни Пасарел се намира на 23 км от София.

Първото заселване на пасарелци е в местността Църквище. Тя се намира на 2 километра северозападно от днешното поселище.

Следващото преместване на древните пасарелци е около днешния храм “Свети Георги Победоносец”.

Днес къщите на селото са разположени между две планини – Лозенската и Плана, на левия бряг на река Искър. Надморската му височина е 750 метра.

До 1960г. селището е на административно подчинение на гр.Самоков, а след 1960г. е присъединено към Столичния град, под управлението на I-ви столичен район /Ленински/. През 1971г. е образуван нов столичен район – “Девети септември”, в който са включени селата около София.

До 1954 година са съществували Долни и Горни Пасарел. Тъй като с.Горни Пасарел е останал на дъното на язовир “Искър”, сега съществува само Долни Пасарел и затова започнаха да го назовават само с името Пасарел. Такива сега са и пътните табели за селото, които са поставени край шосето София – Самоков.

Наименованието Пасарел е твърде интересно. Има много версии, една от които е свързана с царуването на Калоян /1197-1207/. Когато през 1205 г. Калоян пленява император Балдуин Фландърски заедно с 4000 пленници решава да ги разсели в различни крайща на държавата си, за да може да ги държи в подчинение.   И така: Маркиз дьо Сент Бьов и неговите хиляда души - край днешното село Бов, граф Орландо в Орландовци край София, конт дьо Фрей в Кондофрей - Кюстендилско и барон Арел в Пасарел.

Според друга версия Пасарел означава проход на Арел. Пасс – pass - от латински /френски/ - проход. От същия корен са passer /пропуснат/, пасаж – френски – pass-age. Проход, коридор, покрита улица, която съединява две улици; passé - минал; passager – пътник, който се движи с превозно средство. Девизът на испанските революционери от 1936г. е NO PASARAN – няма да минат.

Все в околностите на с.Пасарел е намерена статуя на бог Ескулап (Асклепий) – бог на медицината. Статуята се пази в Националния археологически музей в София. Същата е от мрамор – главата липсва. Този бог е почитан от траки и римляни.

ТРАНСПОРТ

Автобусна линия № 3

 

ПОЩА - ул."Ракита" № 2

Работно време: 08:00 - 17:00 часа

тел: 02/992-42-04

 

КМЕТСТВО ДОЛНИ ПАСАРЕЛ: 

Кмет: Наталия Александрова

Приемно време: Сряда от 08:30 - 12:00 часа
Даниела Кръстева - Главен специалист

Работно време: Всеки ден от 08:30-17:00 часа
Адрес: ул. Ракита № 2

Телефон: 02/992-42-25; 02/992-42-35
WEB Сайтwww.pasarel.eu


Новини

НАЗАД202 ОУ "Христо Ботев" - с. Долни Пасарел

u4il.pasarel

Директор: Ивайло Кискинов
тел./факс 02/9924205;
e-mail: oy202@abv.bg
Адрес: 1165, с. Долни Пасарел, р-н Панчарево, обл. София-град, ул. „Диляна“ № 16

 

уеб: 202ou.weebly.com

Училището е основано през 1872 г. През годините на своето съществуване е бил променян статутът му - Начално училище, Основно училище. Сегашната сграда на училището е построена през 60-те години на ХХ в. В съответствие с промените в нормативната база в сектор "Образование" поради отдалечеността си, училището от няколко години е със статут на защитено - единственото в Столична община.

От 2013 г. при управлението на Директора Мария Сандева училището работи с подкрепата на различни неправителствени организации. Един от първите проекти, в които се включваме е проектът "Едно училище за всички" на Центъра за приобщаващо образование, по който сме едно от първите пет пилотни училища, с които работи Организацията. Работим с образователната организация "Нике", чиято програма е ориентирана към въвеждането на иновативни методи на преподаване и планиране на учебния материал, със "Заедно в час".

При директор Даниела Иванова започнахме работа с неправителствената организация "Клуб една България", по която учителите имаха възможност в рамките на поредица срещи с представители на бизнеса - доброволци по програмата, да получат личностна подкрепа за реализирането на своите цели.

В училището работи млад и силно мотивиран екип, обединен около идеята за изграждане на приобщаваща среда, в която всички ученици да се чувстват приети и щастливи, което от своя страна да доведе и до повишаване на академичните резултати. Средната възраст на преподавателския екип е 38 години.


От началото на учебната 2017-2018 година в училището старитирахме програма за ранно професионално ориеннтиране на нашите ученици чрез срещи с успешно реализирали се хора - представители на различни възрастови и професионални групи.В училището се обучават 73 ученици. То разполага със седем класни стаи, един компютърен кабинет, физкултурен салон, голям двор със спортни площадки. Също така  предлага дневна и самостоятелна форма на обучение. Учениците от първи и пети клас от тази учебна година работят по иновативната методика по математика

История

ИСТОРИЯ ДОЛНИ ПАСАРЕЛ

© 2020 Столична община р-н ПАНЧАРЕВО.Всички права запазени. Дизайн и разработка: Comtechsys