КРИВИНА

Начало

krivinaКривина е село в Западна България.Намира се на изток на разстояние 11 км. от центъра на град София и на 700 метра от източната дъга на Околовръстното шосе. На север селото граничи с няколко живописни езера, отдалечени на 600 м. от жилищната зона, докато на изток е голямото езеро на Кривина, което отстои на 200 м. На юг граничи с Казичене, което е и най-близкото разположено селище - 2,5 км. В землището на селището има наличие на високи подпочвени води. Теренът е равнинен, климатът е умерено континентален с ярко изразени годишни сезони. 
Преди доста години, когато още село Кривина не е съществувало, през неговата територия са преминавали три реки - Мачкова, Мотиска и Искър. . По точно е да се определи, че Кривина от доста години е квартал на гр. София, а много преди това селото се е намирало в Стара Планина близо до Беледие хан (на река Крива река)в местността Водениците по поречието на р.Крива. Старото селище било закътано и скрито, но турците го откриват и опожаряват. Половината от Жителите се поселват в село Градец - Софийска област и махала Беледие хан, Царичина, а останалите се преселват и основават с.Кривина. По време на Турското робство жителите на селото били недоволни от присъствието на турците и една нощ избили всички до един, събрали покъщнината си и избягали защото знаели какво ги очаква. Настаняват се на днешното място, където владетел на земите бил също турчин, но с различни разбирания. Той раздал част от земите си на кривинчани за ползване срещу обработване на собствените му земи. По-късно оставил много земи на родовете, които останали и му били верни.


ТРАНСПОРТ
Транспортът на селото е добре организиран, до там стига автобусна линия № 8 и № 14, маршрутна линия № 35.
МАНАСТИР
„Св.Спас“
ПАРКОВЕ
ул. „Искър“ 
ул. „Демокрация“
ПОЩА – ул. „Старата река” № 2 „з“
Работно време : 07:30 – 12:00 и 13:00 - 17:00 часа

СТОМАТОЛОГ - ул. „Старата река” № 2 „з“

КМЕТСТВО КРИВИНА:

Кмет: Венцислав Игнатов
Приемно време: от понеделник до петък – 10:00-12:00 часа 
Даринка Николова – Главен специалист
Адрес: ул. „Старата река” № 2 „з“
Телефон: 02/999-74-67; 02/999-74-69


Новини

Образование

НАЗАДНЧ " Родолюбие - 1927", с.Кривина

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ   „ РОДОЛЮБИЕ 1927”

kr1

 

Адрес : с. Кривина, ул. Стара река"

Читалище „Родолюбие" е действащо читалище, регистрирано под номер 1799 в Министерство на Културата на Република България.

Библиотеката към читалището е регистрирана в регистъра на обществените библиотеки под номер 1365

РАБОТНО ВРЕМЕ БИБЛИОТЕКА

от понеделник до петък

09:00 до 17:00

почивни дни: събота и неделя

РАБОТНО ВРЕМЕ ЧИТАЛИЩЕ

от понеделник до петък

От 09:00 до 17:00

почивни дни: събота и неделя

Секретар: Нели Папунева

тел.:02/481-71-01

e-mail: rodolubie_krivina@abv.bg

 

Първоначално читалището се е помещавало в сградата на училището под ръководството на учителката Жана  Василева. Започнала да се развива разностранна  самодейност   в сферата на театъра, фолклора и музикалното изкуство.

kr2

В последствие е била създадена и библиотека.

 По-късно е преместено в центъра на селото, а през 2001 година се помещава в нова сграда.

През своята история НЧ „Родолюбие 1927” е приютило под своя покрив поколения талантливи самодейци и им е представило възможност за развитие на техните способности и таланти. Чрез разнообразната си дейност читалището се е утвърдило като средище за съхраняване  на фолклорните традиции, както на местните, така и на националните.

kr3

Към читалището работят две групи за съхраняване на българския фолклор, който е емблематичен за българската култура Лазарки и Коледари.

Също така има и група за народни танци и певческа група.

kr4

 

Друга  основна дейност на читалището е библиотечната дейност. Библиотеката разполага с над 7 000 библиотечни единици, художествено творческа дейност, както и други спомагателни дейности по популяризиране на културно – историческото наследство. 

kr5

 

История

ИСТОРИЯ КРИВИНА

Забележителности

© 2021 Столична община р-н ПАНЧАРЕВО.Всички права запазени. Дизайн и разработка: Comtechsys