logo panch

27
Ян 12

Образование

На територията на район Панчарево има общо 10 училища, от които две средни училища (СОУ), седем основни училища (ОУ) и едно ОУ с ПТУ към местата за лишаване от свобода (затвора в с. Казичене), както и общо осем детски заведения, от които пет ЦДГ, две ОДЗ и една детска ясла.

___________________________________________________________________________

Средни училища:

71 СОУ „Пейо Яворов"- с. Казичене, ул. „Пейо Яворов" № 10, тел.:02/ 9995137,

уеб-сайт: 71sou-iavorov.webnode.com

71СОУ

71 СОУ „П.Яворов" е СОУ (І - ХІІ клас) с общинско финансиране. През своето съществуване училището получавало различни имена. Първото му име е „Стоян Омарчевски",след това го кръстили „Симеон, княз Търновски". Името на поета Пейо Яворов училището носи след 9 септември 1944 г. От 2003 г. се въвежда природоматематически профил с профилиращи предмети география и икономика, информационни технологии и математика. Основната сграда е построена на 3 етажа. В нея има 22 учебни зали, една библиотека, спортен салон, столова и бюфет. Училището разполага с два компютърни кабинета оборудвани със съвременна техника и постоянен достъп до Интернет. За пълната информираност на родителите има създаден електронен дневник. Сградата се отоплява с локално парно на газ.В училището се обучават около 455 ученика от I до XII клас, разпределени в 20 паралелки.

Директор – Емил Киликчийски

__________________________________________________________________________

192 СОУ „Христо Ботев" - с. Бистрица ,ул. „Просвета" № 11, тел.: 02/9922093,

уеб-сайт: 192sou.com

192

Училището е създадено през 1865 година. Сегашната сграда е започната през 1938 г. и достроена през 1968 г. 192 СОУ „Христо Ботев" разполага с девет класни стаи, два кабинета по информатика, един кабинет по музика, един кабинет по „Труд и Техника", два компютърни кабинета, видеозала с мултимедийна система, зала за фитнес и един голям салон за часовете по Физкултура. Също така на разположение на учениците е и училищен псохолог. Училището разполага и със стол и бюфет, които предлагат както закуски, така и топла храна за всички ученици. В двора на училището има площадка за футбол и площадка за баскетбол, както и гимнастически уреди.

Директор – Пенка Христова

___________________________________________________________________________

Англо-американско училище в София - село Панчарево,

ул. „Козяк" № 16,тел.:02/9238810,

уеб-сайт:www.aas-sofia.org

ААУ

Англо-американското училище в София ААУ е частно светско училище. Създадено е през 1967 г., за да отговари на образователните потребности на децата от Съединените щати и Обединеното кралство. Училищните правила позволяват в него да се записват и деца от други дипломатически мисии и като цяло от страна на международната общност в София.За няколко години училището извършва обучение в две сгради на 15 км една от друга, но през януари 1998 г. се премества в сградата наАмериканския колеж в София. През септември 2006 година училището е преместено в съвсем нова, построена за целта сграда, разположена на седем хектара земя близо до Панчарево.Новият корпус разполага с модерни съоръжения и броя на учениците се увеличава. Новият корпус е проектиран за 450 ученика.Училището е разположено на 70 000 м2 земя в най-живописната част на планината Витоша, в район Панчарево. Представлява триетажна сграда (9 200 кв. м) с уникално разположение, съчетаващо дизайн с удобство за използване. Училището се състои от 40 класни стаи, музикано студио, танцово студио, стая за изкуството, научни лаборатории, компютърни лаборатории, 300 кв. м библиотека, физкултурен салон 600 м2, футболно игрище (затревено със стандартен размер), два открити тенис корта, баскетболни и волейболни игрища, площадка с дървени съоръжения за начално училище и кафене.

___________________________________________________________________________

Основни училища:

83 ОУ „Елин Пелин"- с. „Панчарево", ул. „Елин Пелин" № 21 ,тел.:02/ 992 30 60,

уеб-сайт: www.83ou.org

83ОУ

83 ОУ е основано преди 133 години, на 1.01.1878 година, от будния панчаревец Петър Панчев в родния му дом. През 1909 година в съгласие със съселяните си, кмета и черковното настоятелство той подема строеж на училищна сграда в двора на местната черква.В новопостроеното училище учат и децата от близката околност – Кокаляне, Герман, Горубляне.От 1923 година училището има статут на прогимназия. След края ва Втората световна война обществеността, начело с кмета Трайчо Стоилов, решава да построи нова сграда за нуждите на образованието в района. За малко повече от година в резултат на доброволния труд на местното население и на притежателитe на вили в района, както и на спомоществователството на родолюбиви българи, на 29 септември 1946 година новото училище отваря врати.Днес училището в Панчарево разполага с масивна сграда на три етажа с 9 класни стаи и физкултурен салон и масивна сграда с компютърен кабинет, библиотека и класни стаи, както и с кабинет по труд и техника.На разположение на учениците и учителите са 20 бр. компютри, лаптопи, мултимедии, аудио и видеосистема.В училищния двор с площ 7000 кв.м има разнообразна дървесна и храстовидна растителност, алпинеуми със студоустойчиви растения, кът с билки и две игрища – с асфалтово покритие и мултифункционално игрище с изкуствена трева и осветление.Училището разполага със стол и бюфет.В 83 основно училище работят всеотдайни и амбициозни преподаватели, утвърдени специалисти в своите области. Сред възпитаниците на училището са олимпийската шампионка по гребане Светла Оцетова, писателят хуморист Михаил Вешим, певицата Ана-Мария Трайкова, зам. кметът на район Панчарево Стефка Ризова, дългогодишен директор на 83 ОУ. През последните години в училището успешно се разработват и реализират проекти по европейските структурни фондове в областта на спорта и на извънкласните дейности, с което се осмисля свободното време на децата и се отговаря на техните специфични желания и потребности за личностна изява. Всяка година участниците в спортните секции печелят призови места на районните и градските първенства по хандбал и волейбол.

Директор – Камелия Кръстева

___________________________________________________________________________

84 ОУ „Васил Левски" - с. Герман , пл. „Иван Вазов" № 1, тел.:02/ 9928044;

Уеб сайт: 84ou-german.eu

84OU 1

84 ОУ е основно (І - VІІІ клас) с общинско финансиране. 84 ОУ “Васил Левски” е едно от най старите училища в София. Със 130 годишна история, днес възпитаниците на училището могат да се гордеят с традиции от поколения. Днес в 84 ОУ “Васил Левски” се съчетава дългогодишният педагогически опит на професионални кадри с ентусиазма на млади учители.

Директор – Снежана Зашева

___________________________________________________________________________

155 ОУ „Св.Св.Кирил и Методий" - с. Кривина ул. „Просвета" № 8,

тел.:02/9997393,

уеб-сайт: 155ou-sofia.eu

155ОУ

155 основно училище „Св. Св. Кирил и Методий" в село Кривина е създадено през далечната 1878 година. Един от първите учители е бил Петър Митов, който по-късно става свещеник в кв. Ючбунар, София. До 1905г. учениците са учили в една паралелка, а след това са открити две слети паралелки.През 1911г. започва строителството на нова училищна сграда, през 1914 г. училището започва да работи с четири отделения /класове /.През 1930г. за директор е назначен Тодор Радунчев. През 2000г. е завършено разширението на старата сграда и на 15 септември обновеното училище отваря врати. Директор по това време е Надя Николова. Много учители дават своя принос в обучението и възпитанието на децата и младите хора в Кривина. Благодарение на всеотдайния им труд училището съществува вече повече от 133 години.Сега 155 основно училище се развива като малко, но привлекателно училище в крайградската зона на София. Спокойствието на с.Кривина дава своя отпечатък и върху учениците – сред тях няма насилие и агресия. За пълноценното организиране на свободното им време спомагат заниманията по танци и плуване, Клубът по спорт и туризъм и ученическият екоклуб.

Директор – Мими Рецкова

___________________________________________________________________________

191 ОУ „Отец Паисий" - с. Железница, ул. „Плана планина" № 11, тел.: 02/9927504;

191 ОУ

191 ОУ е основно (І - VІІІ клас) с общинско финансиране.

Директор – Петър Гогов

__________________________________________________________________________

200 ОУ „Отец Паисий" - с. Лозен, ул. „Иван Пешев" № 1, тел.:02/ 9926224 ,

уеб-сайт: www.200ou.org

201 ОУ

200 ОУ е основано през 1878 г. в с. Долни Лозен, разположено в полите на Лозенската планина, селище на пъстра смесица от местни шопи, преселници от Врачанско и бежанци от Македония. Утвърдено е с акт от 1-ви септември 1879 г. Първият учител от местен произход е Димитър Андреев, учителствал до 1921 г. От 1922 г. се открива обучение в прогимназиална степен с главен учител Александър Кюркчийски и колегия – Ганка Кюркчийска, Анна Николова, Ангелина Ангелова. Сградата е построена през 1928 г. върху общинска земя с доброволния труд на местното население при кметуването на Стоян Вутов – патриот и радетел на образователното дело. От 1930 г. много деца от селата Горни и Долни Лозен се обучават в начален и прогимназиален етап в 200 ОУ „Отец Паисий". Постройката е монолитна, изградена от дялан камък. Височината на стените е 3.90 м.Разполага със сутерен, два етажа и театрална зала. Всяка от седемте стаи е пригодена за обучение на 45–50 ученици. През отделните периоди на своето съществуване сградата търпи частични промени, но и до днес запазва възрожденския си вид и въздействие. С 200 ОУ „Отец Паисий" свързват ученическите си години и младостта си цели поколения от всички родове на Долни Лозен. Изтъкнати дейци на културата, изкуството, науките и др. са възпитаници на учебното заведение. Всички учители преминават квалификационни курсове всяка година на училищно, регионално или национално ниво.

Директор – Ирина Веселинова

___________________________________________________________________________

201 ОУ „Св. Св. Кирил и Методий" - с. Лозен, ул. „Св. Св. Кирил и Методий" №17, тел.:02/992 64 34,

уеб-сайт: 201ou.lozen.bg

201ОУ

Разположено в полите на Лозенска планина, обгърнато от свежа зеленина и кристално чист въздух, училището в Горни Лозен е един малък оазис край шумната и забързана столица. За сто и тридесет години в училището са обучени над 12 000 души. Над 500 от тях са получили средно гимназиално образование, а след това и висше образование, 380 – професионална квалификация. Училището е дало първите знания на лекари, учители, адвокати, бизнесмени, общественици, дейци на науката и изкуствата. Около 350 учители са работили в Лозенското училище. Патрон на училището са Св. св. Кирил и Методий, известни още и като Солунските братя, създатели и разпространители на първата славянска азбука. От учебната 1987-1988г. училището е гимназия.То е сред първите СОУ, в които се дава и професионална подготовка – по биотехнологии, мениджмънт, бизнес и финанси. До 2006г., когато програмата е прекратена, развива успешно колежно обучение в сътрудничество с North-West College – Лондон, УНСС – София и Асоциация „Хелп" (на която е съосновател).Днес в обновените класни стаи се учат децата на Лозен от І до VІІІ клас. Училището има компютърна зала, кабинети по природни науки и домашен бит, физкултурен салон, обширен зелен двор, спортни площадки. С подкрепата на Училищното настоятелство училището работи по различни европейски и национални проекти.

Директор – Никола Христов

___________________________________________________________________________

202 ОУ "Христо Ботев"- с. Пасарел , ул.„Диляна" №16,

тел.: 02/9924205; уеб-сайт: 202ou.weebly.com

202 ОУ

202 ОУ „Христо Ботев" е основно (І - VІІІ клас) с общинско финансиране и към днешна дата е „защитено училище". Поради намаления брой ученици, училището е защитено и се подпомага с допълнителна субсидия за издръжка. Има делегиран бюджет.

Учебната 2012/2013 г. е с 60 деца. Има добри условия за учене и преподаване. Училищната сграда е архитектурно издържана, с 8 класни стаи, оборудвани учебни и учителски кабинети, оборудван компютърен кабинет, физкултурен салон. Сградата разполага с локално парно отопление. През последните години непрекъснато се правят обновления – смяна дограми, подове. Класните стаи и кабинетите са светли, чисти и приветливи.

Понастоящем се обучават ученици, живеещи предимно в с. Пасарел. Въпреки, че много от сезонните къщи и вили, вече се ползват целогодишно, поради намаляване на раждаемостта през последните години, училищната институция изпитва огромна нужда от деца. Статут „защитено училище" получава през 2008 год. с решение на Министерски съвет.

Директор – Мария Сандева

___________________________________________________________________________

Детски заведения:

· ЦДГ № 3 „Детелина"- целодневна детска градина

с. Казичене, ул. „Хан Крум" № 2, тел.:02/999 52 74;

Село Казичене се намира в равното Софийско поле на 20 км от центъра на столицата. В далечната 1949 година селището има няколко предприятия , които дават препитание на много хора, включително и на такива, дошли от провинцията, за да работят тук. Една от най-големите фабрики на леката промишленост по онова време е ТПК „Димитър Благоев”- за производство на памучни прежди и тъкани. Част от провинциалните работници са настанени в общежитие-двуетажна сграда,между с.Кривина и с. Казичене. Във фабриката работят много жени и семейства с малки деца, които се нуждаят от детска градина. Ръководството на „Димитър Благоев”, работниците и жителите на с.Казичене събират средства и реконструират първия етаж на общежитието в детска градина за 60 деца. Така се основава първата детска градина- ЦДГ 90. Няколко години по-късно броят на родителите, желаещи децата им да посещават детската градина, се увеличава и в сградата на кметство Казичене се приспособяват 3 помещения-кухня и две спални-занимални, в които се настаняват децата.ЦДГ90 се преименувала в ЦДГ № 3. През 1976 година в центъра на с. Казичене до кметството се изгражда дървена къщичка типов проект, в която се отглеждат, възпитават и обучават деца в подготвителна група. В старото училище на с. Казичене също се приспособяват 2 занимални за полудневни подгответелни групи. Детската градина има 5 целодневни и 2 полудневни групи със 245 деца. През 1996 година сградата-филиал Кривина е реституирана и това налага нейното освобождаване. Много бързо трабва да се вземе решение къде да бъдат настанени децата и да се действа. С разрешението на р-н Панчарево, с помощта на кмета на с. Кривина, на дарители и с участието на много родители и на целия персонал на детската градина се прави реконструкция на сграда в с. Кривина, изградена и ползвана в миналото като кметство. През 1986 г. се проектира и започва строеж в с. Казичене на сграда, отредена за детска градина за 250 деца. По неизяснени причини строежът спира и сградата остава недовършена 23 години. През 2008 г. по предписание на службата по пожарна безопасност дървената къщичка е съборена и 30-те деца отново се настаняват в приспособено помещение в сградата на кметство Казичене. На мястото на дървената къщичка започва строителство на експериментална сграда за 50 деца. Това обаче е недостатъчно . Нарасналият брой на чакащи за прием деца, недостатъчният сграден фонд и неотговарящите на изискванията, според наредба 3 от 2005 г., условия към помещенията, в които се отглеждат децата, налага довършването и на масивната сграда.

ЦДГ 3

Така на 03.06.2009 г. кметът на гр.София г-н Бойко Борисов открива основната сграда на ЦДГ № 3 за 4 възрастови групи.

Три години по-късно на 28.12.2011 г. като коледен подарък за децата на Казичене и Кривина г-жа Фандъкова прерязва лентата и на експерименталната сграда. Децата на с. Казичене и с.Кривина са настанени в двете прекрасни сгради, отговарящи на всички съвременни условия за отглеждане, възпитание и обучение.

Уеб-сайт: cdg-3-detelina.org

Директор – Димитрина Илиева

 ___________________________________________________________________________________________________

· ЦДГ № 15 „Щурче"- целодневна детска градина

с. Бистрица , ул. „Тинтява" № 5, тел.: 02/ 9922127;

Директор – Васка Амзина

___________________________________________________________________________

· Детска ясла № 44 - целодневна детска ясла

с. Бистрица, ул. „Тинтява" № 8, тел.: 02/ 9922097;

Директор – Хасина

___________________________________________________________________________

· ОДЗ № 66 „Елица"- обединено детско заведение

с. Панчарево - ул.„Риляник" № 10, тел.: 02/992 31 46;

Детската градина разполага с две сгради, които са свързани помежду си с топла връзка. И двете сгради са санирани и са обединени външно в един стил. ОДЗ № 66 разполага с прекрасна материална база. В старата част на детската градина занималните са светли просторни, подовите настилки са покрити с ламинат. Вертикалните щори поставени на прозорците предпазват децата  от силното слънце през летните дни. Във всяка група са обособени много красиви кътове: куклени, дървени къщичи, детски магазинчета и други  съобразeни с възрастовите особености на децата.

66-2

Спалните помещения са обзаведени  с нови мебели и завивки. Поставен е теракот в гардеробните  помещения. Във всяка група са закупени нови гардеробчета.Тоалетните помещения са със съвременен облик. Помещенията в новата част на детската градина са  проектирани и обзаведени съобразно най–новите европейски изисквания за работа с деца от предучилищна възраст. Групите разполагат с отделно помещение за трапезарии,  спални, занимални. Гардеробните помещения също са обширни и слънчеви. Всяка група в ОДЗ № 66 има свой облик съобразно  името на групата. Педагогическият персонал подготвя за всеки празник тематична украса, която прави престоят на децата много емоционален и приятен.

66

ОДЗ № 66 разполага с много кабинети: екологичен кабинет, кабинет за интерактивно обучение на децата, кабинет по английски език, кабинет по приложно изкуство, музикален и физкултурен салон, битов кът, кът по БДП и кът по БАК. Топлата връзка е превърната в постоянна изложбена зала с произведения от детско творчество. Детската градина разполага с прекрасна учителска стая  с интернет и мултимедия.

66-3

Дворът на детскта градина е красив през всички сезони. Огромните борове и различните дървесни видове правят силно впечатление на всеки. Засадени  са много цветя, които радват децата от ранна пролет до късна есен. Всяка група има своя площадка, създадени са прекрасни условия за игра на децата сред природата. В старата част на детската градина предстои обзавеждане на площадките с нови дворни съоръжения. Изгледът към Панчаревското езеро е великолепен. Всичко това  прави ОДЗ № 66 „Елица” желано и предпочитано място не само за децата  на Панчарево и Кокаляне, но и за децата от други райони на столицата.

уеб-сайт: www.odzelica.com

Директор – Светла Лазарова

___________________________________________________________________________

· ОДЗ № 97 „Изгрев"- обединено детско заведение

с. Лозен - ул. „Янко Панайотов" № 29, тел.: 02/ 9926304;

Детската градина има дългогодишна история. Открита е като ЦДГ №80 на 01.09.1977г. В началото функционират 4 възрастови групи в специално построени къщички и кухненски блок в Горни Лозен. През учебната 1979/1980г. се откриват и 2 възрастови групи във филиал Долни Лозен. Така функционира зели 30 години. През месец декември 2007г. се проведе юбилеен концерт за 30-годишнината на детската градина под надслов „С песни, радост и игри времето за нас лети с въртележка от мечти”. В периода 2007-2010 година се построиха три нови модула, отговарящи на изискванията на Наредба №3 от 05.02.2007г. на Министерство на здравеопазването за здравните изисквания към детските градини: На 17.09.2007г. тържествено бе открита централната сграда в Горни Лозен от зам.кмета на СО Йорданка Фандъкова, ст.ескперта от Дирекция „образование” Лора Заркова, кмета на район Панчарево Станислав Благоев и кмета на с. Лозен Добринка Димитрова. Сградата е за две възрастови групи. На 08.04.2010 г. отвори врати новата сграда на филиал Долни Лозен. Лентата прерязаха министър-председателя на Република България Бойко Борисов и кмета на Столична община Йорданка Фандъкова. На откриването присъстваха и зам.кмета на СО И. Савина, директора на Дирекция „Образование” М. Минчева, кмета на район Панчарево С. Митрев, зам.кмета С. Ризова, В. Станчев – кмет на с. Лозен. В сградата се помещават две градински, една яслена група, кухненски блок, голям и обширен физкултурен и музикален салон, кабинети. На 13.10.2010 г. е завършен и открит третият последен модул на детското заведение в Горни Лозен.  В него се помещават две градински групи, музикален и физкултурен салон, кабинети по БДП, БАК, млад изследовател, администрация. Сградата е с оригинална архитектура – проекта кандидатства в конкурса „Сграда на годината за 2011г.”. На откриването бяха кмета на СО Й. Фандъкова, както и представители на местната и районна администрация.
С Решение №749 на Столичен общински съвет от 03.12.2009г. ЦДГ №80 се преобразува в ОДЗ №97 „Изгрев”.
В детското заведение са обхванати повече от 200 деца от една до шестгодишна възраст.

уеб-сайт: odz97.com

Директор – Снежана Асенова

___________________________________________________________________________

· ОДЗ № 180 „Зайченцето бяло"- Обединено детско заведение

с. Герман, ул. "Патриарх Герман" 81 А, тел: 02/992-80-74

В следствие на земетресението на 22.05.2014 г. и възникналите поражения, сградата на ЦДГ 180 в с. Герман е затворена и започва процедура по проектирането и изграждането на нова сграда да детското заведение.

Otkr1

През есента на 2014 г. официално е открита новата сграда на ОДЗ 180 „Зайченцето бяло” в с. Герман. Тя е изградена за 5 групи, от които 4 градински и 1 яслена, с РЗП 1723 кв.м. Изграждането на обекта е съобразено с изискванията за енергийна ефективност, с внедряване на съвременни екологични технологии.

Отоплението на помещенията се осигурява от централна конвективна отоплителна инсталация с топлоизточник – термопомпен агрегат „вода-вода”.

На покривa е монтирана система от слънчеви колектори, служещи за подгряване на вода.

Дизайнът на сградата съчетава дърво и камък и е в хармония с околната среда. В свободното дворно пространство са изградени кътове за отдих, както и площадки за игра на открито за всички групи и една обща спортна площадка. На разположение е и физкултурен салон. Всички стаи в заведението са обзаведени, оборудвани са кабинетите и помещенията.

Otkri2

На откриването присъстваха Йорданка Фандъкова – Кмет на Столична община, Ирина Савина – Зам. кмет на СО, експерти от Дирекция „Образование” към СО, Димитър Сичанов – Кмет на Район Панчарево, Божидар Зашев – Кмет на с. Герман и много родители. Г-жа Фандъкова отправи благодарности за проявеното търпението и  пожела здраве, късмет и успехи на екипа и всички в детското заведение, след което посети децата в групите.

Директор – Татяна Величкова

___________________________________________________________________________

· ЦДГ № 181 „Радост"- целодневна детска градина

с. Железница , ул. „Плана Планина" № 26, тел.: 02/ 9927654;

Директор – Камелия Младенова

___________________________________________________________________________

· ЦДГ № 182 „Пчелица"- целодневна детска градина

с. Пасарел, ул. „ВЕЦ Пасарел" № 17, тел.: 02/ 9924208;

Директор – Цеца Стайкова

___________________________________________________________________________

Обществени поръчки

Конкурси

Обяви

  • Одобрен е ПУП на с.Кривина
    С Решение №354 е одобрен ПУП на с.Кривина,район Панчарево Решението може да бъде обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването. Жалбите се подават в район „Панчарево“ и се изпращат в Административния съд – София-град, от отдел „Правно-нормативно обслужване“…
    Написана в Понеделник, 21 Август 2017 11:05 Прочетена 6 пъти Продължава...
  • ОБЯВА в изпълнение на чл.72 б,ал.3 от ППЗСПЗЗ
    РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО,ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ - СОФИЯ ГРАД ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ - ПАНЧАРЕВО ОБЯВА
    Написана в Петък, 18 Август 2017 08:47 Прочетена 12 пъти Продължава...