logo panch

Сряда, 03 Май 2017 09:52

Обява за конкурс за отдаване под наем за срок до 10 /десет/ години на нежилищен имот-ЧОС с полщ 52 кв.м. в Район Панчарево, местност Зона за отдих "За разполагане на съоръжение за ВиК, балнеология и масажи”

СО-РАЙОН ПАНЧАРЕВО, на основание чл.46, ал.1, т.3, т.11 и т.12 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.1, 2 и 3 от Закон за общинската собственост, чл.19, ал.1, 2 и 3 от Наредба за общинската собственост, чл.30, ал.3 и чл.31, ал.1 и 2, във връзка с чл.1, т.1 от Наредба за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС и в изпълнение на Заповед № СОА17-РД-98-17/10.04.2017 г. на Кмет на Столична община и Решение № РПН17-ВК08-207/2/02.05.2017 г. на Кмета на район Панчарево обявява конкурс за „Отдаване под наем за срок до 10 /десет/ години на свободен нежилищен имот-частна общинска собственост АОС 4849/02.06.2014г., находящ се в УПИ VI-за балнеоложки комплекс, гр. София, район Панчарево, кв.52, м. Зона за отдих, представляващ сграда със застроена площ 38 кв. м., с идентификатор 55419.6705.2578.1, със специфично конкурсно условие „За разполагане на съоръжение за ВиК, балнеология и масажи”.   

Начална конкурсна цена- 130,00лв. на месец без ДДС

Цена на конкурсната документация : 60.00 лв. с вкл. ДДС.

Гаранция за участие : 200 лв.

Място за закупуване на конкурсна документация и подаване на оферти – Район Панчарево, с.Панчарево, ул. „Самоковско шосе” № 230.

Краен срок за закупуване на конкурсна документация до 16:00ч. на 01.06.2017г.

Краен срок за подаване на оферти- до 16:00ч. на 01.06.2017г.

Отваряне, разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти за участие в конкурса ще се извърши на 02.06.2017г. от 11:00часа в административната сграда на Район Панчарево, находяща се в с.Панчарево, ул. „Самоковско шосе” № 230.  

Адрес и телефон на организатора: с.Панчарево, ул. Самоковско шосе№ 230, ет. 3, ст. 308, тел. 02/ 97-60-531, e-mail : Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Прочетена 112 пъти Последно променена в Вторник, 02 Май 2017 09:59

Обществени поръчки

Конкурси

Обяви

  • Одобрен е ПУП на с.Кривина
    С Решение №354 е одобрен ПУП на с.Кривина,район Панчарево Решението може да бъде обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването. Жалбите се подават в район „Панчарево“ и се изпращат в Административния съд – София-град, от отдел „Правно-нормативно обслужване“…
    Написана в Понеделник, 21 Август 2017 11:05 Прочетена 6 пъти Продължава...
  • ОБЯВА в изпълнение на чл.72 б,ал.3 от ППЗСПЗЗ
    РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО,ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ - СОФИЯ ГРАД ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ - ПАНЧАРЕВО ОБЯВА
    Написана в Петък, 18 Август 2017 08:47 Прочетена 12 пъти Продължава...