logo panch

Петък, 07 Юли 2017 12:29

Протокол на основание чл.97,ал.4 от ППЗОП

Протокол на основание чл. 97 , ал.4 от ППЗОП от проведено публично заседание , относно участие в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда и условията на Глава 26 от ЗОП,  чрез " Събиране на оферти с обява " , с предмет : " Изграждане, благоустройство и реновиране,  и инженеринг на детски , спортна и фитнес площадки на територията на район Панчарево по 6 / шест / обособени позиции. 

Прочетена 118 пъти

Обществени поръчки

Конкурси

Обяви

  • ОБЯВЛЕНИЕ
    ДО Собственик на ПИ с идентификатор : 04234.6938.3581  
    Написана в Петък, 15 Септември 2017 11:01 Прочетена 26 пъти Продължава...
  • ОБЯВЛЕНИЕ
    ДО Собственик на ПИ с идентификатор : 04234.6938.3579  
    Написана в Петък, 15 Септември 2017 11:00 Прочетена 20 пъти Продължава...