logo panch

Понеделник, 17 Юли 2017 10:33

Декларации по чл.12 от ЗПУКИ

1.Петя Лазарова Кацарска-Самуилова

 2.Катя Любенова Калоянова

3.Вера Стайкова Киркова

4.Даниела Райчева Кръстева

5.Емилия Василева Цветанова

6.Светла Георгиева Кръстева

7.Албена Иванова Гроздева

8.Василена Емилова Вучкова

9.Димитър Стоянов Николов

10.Тамара Стоянова Митова

11.Лили Валериева Димитрова

12.Елица Павлова Павлова

13.Добринка Борисова Стоименова

14.Надежда Велкова Игнатова

15.Марияна Стоянова Николова

16.Нели Георгиева Бойова

17.Искра Веселинова Препува

18.Величка Василева Балина

19.Димитър Иванов Янаков

20.Росен Иванов Георгиев

21.Славчо Асенов Цонкин

22.Даниела Миладинова Нешкова

23.Божидар Василев Станоев

24.Людмила Димитрова Матейна

25.Теменужка Петрова Павлова

26.Виолета Стоянова Шопова

27. Иван Колев Чалев

28.Снежана Димитрова Иванова

29.Радка Любенова Лалова

30.Красимира Александрова Стоянова

31.Ангелина Найденова Атанасова-Крушарска

32.Христо Николов Николов

33.Росица Йорданова Вълчанова

34.Гергана Паунова Апостолова

35.Емил Тодоров Вучков

36.Елена Йорданова Цонева

37.Десислава Георгиева Павлова

38.Цветанка Радинова Коцева

39.Мария Емануилова Стаменова

40.Петър Гео Въжаров

41.Анета Василева Пенева

42.Деница Любенова Николова

43.Стефка Христова Ризова

44.Евелина Валериева Георгиева

45.Лиляна Димитрова Стоянова

46.Цветанка Атанасова Евтимова

47.Анелия Миткова Игликина

48.Кирил Трендафилов Москов

49.Катерина Димитрова Недкова

50.Петранка Георгиева Брайнова

51.Людмила Ангелова Стоименова

52.Мая Фиданова Младенова

53.Лиляна Борисова Спасова

54.Николай Деянов Цеков

55.Елина Пламенова Додева

56.Людмила Недкова Паскалева-Живкова

57.Христина Ангелова Бончева

58.Александра Иванова Славчева

59.Десислава Кирилова Кирова

60.Анелия Рашкова Генадиева-Бегова

61.Даринка Спасова Николова

62.Мария Георгиева Георгиева

63.Параскева Иванова Райчева

64.Валентин Тодоров Върбанов

65.Александър Стоянов Пильов

66.Славка Стаменкова Маркова

67.Силвия Спасова Свиленова

 

 

Прочетена 82 пъти

Обществени поръчки

Конкурси

Обяви

  • Одобрен е ПУП на с.Кривина
    С Решение №354 е одобрен ПУП на с.Кривина,район Панчарево Решението може да бъде обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването. Жалбите се подават в район „Панчарево“ и се изпращат в Административния съд – София-град, от отдел „Правно-нормативно обслужване“…
    Написана в Понеделник, 21 Август 2017 11:05 Прочетена 6 пъти Продължава...
  • ОБЯВА в изпълнение на чл.72 б,ал.3 от ППЗСПЗЗ
    РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО,ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ - СОФИЯ ГРАД ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ - ПАНЧАРЕВО ОБЯВА
    Написана в Петък, 18 Август 2017 08:47 Прочетена 12 пъти Продължава...