logo panch

Петък, 18 Август 2017 08:47

ОБЯВА в изпълнение на чл.72 б,ал.3 от ППЗСПЗЗ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО,ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ - СОФИЯ ГРАД

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ - ПАНЧАРЕВО

ОБЯВА

В изпълнение на чл. 72 б, ал.З от ППЗСПЗЗ, вьв връзка сьс сключване на споразумения за създаване на масиви за ползване на земеделски земи през стопанската 2017/2018г. на основание чл.З7в от ЗСПЗЗ, уведомяваме всички собственици и ползватели на земеделски земи, подали декларации по чл.69 и заявления по чл. 70 от ППЗСПЗЗ, както и всички заинтересовани лица, че на основание издадени заповеди по реда по чл.З7в, aл.l от ЗСПЗЗ, заседанията на комисията ще се проведат в сградата на ОСЗ Панчарево както следва:

На 22.08.2017г. от 9.30 до 15.30 часа за землищата: 1.кв.Враждебна

2. кв.Челопечене

З. кв.Кремиковци

4. кв.Сеславци

5. кв.Ботунец

6. с. Долни Богров

7.с. Горни Богров

8.с. Яна

9.с.Желява

10.гр.Бухово


На 23.08.2017г. от 9.30 до 15.00 часа за землищата:


11.с. Бусманци

12.с. Кривина

13.с. Казичене

14.с. Лозен/Долни и Горни/

15.с. Герман

16.с. Бистрица

17.с. Железница

18.с.Кокаляне

19.кв.Горубляне

20.с.Долни Пасарел

21.с.Язовир Искър

22.кв.Слатина

23.с.Плана

Настоящата обява се публикува в кметствата, в сградата на ОСЗ Панчарево, както и на интернет страницата на Областна Дирекция «Земеделие» -София -град.

Екатерина Стоянова

Председател на комисиите

Общинска служба по земеделие — Панчарево

п.к. 1137, пр София. с. ПАНЧАРЕВО, ул. сини вир“ № П, 992 32 14

E-mail Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.


Обществени поръчки

Конкурси

Обяви

  • ОБЯВЛЕНИЕ
    ДО Собственик на ПИ с идентификатор : 04234.6938.3581  
    Написана в Петък, 15 Септември 2017 11:01 Прочетена 26 пъти Продължава...
  • ОБЯВЛЕНИЕ
    ДО Собственик на ПИ с идентификатор : 04234.6938.3579  
    Написана в Петък, 15 Септември 2017 11:00 Прочетена 20 пъти Продължава...