logo panch

Петък, 24 Март 2017 16:28

Информация за разполагането на контейнери за разделно събиране на отпадъци от "ЕКОБУЛПАК" АД на територията на район Панчарево

Във вторник (21.03.2017 г.) организацията по оползотворяване на отпадъци от опаковки ЕКОБУЛПАК започна разполагането на контейнери за разделно събиране в район Панчарево на Столична община. Въвеждането на системата ще допринесе за устойчивото развитие и опазването на околната среда в района.

Според сключения със Столична община договор, в район Панчарево Екобулпак АД разполага и обслужва два типа контейнери: жълти (тип „Иглу“ с обем 1700 литра) за събиране на опаковки от хартия, пластмаса и метал и зелени (тип „Иглу“ с обем 1400 литра) - за стъклени опаковки. Те се позиционират в близост до контейнерите за битови отпадъци, което улеснява гражданите при разделянето на отпадъците. ЕКОБУЛПАК АД осигурява събирането и транспортирането на разделно събраните отпадъци, след което материалите се сортират на специализирана сепарираща инсталация и се предават за рециклиране.

На територията на район Панчарево вече са разположени 46 точки с общо 46 броя жълти и 46 броя зелени контейнери, като системата обхваща населените места Кривина, Казичене, Лозен, Герман, Панчарево, Кокаляне, Бистрица и Железница. Контейнерите ще се обслужват по предварително утвърден график, който е публикуван на интернет страниците на район Панчарево и Екобулпак 

За търговските обекти, производствени, стопански и административни сгради ЕКОБУЛПАК АД предоставя допълнителна възможност за включване към системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки чрез обслужване по маршрут. Ако обектите генерират сравнително големи количества отпадъци (1-2 чувала или 1-2 връзки седмично) от хартия, пластмаса, стъкло или метал и желаят да участват в системата, могат да се свържат с дружеството за уточнения. В случай че обектът попада в рамките на маршрута за събиране на рециклируемите отпадъци, ЕКОБУЛПАК АД изготвя споразумителен протокол и започва да обслужва обекта веднъж седмично или по заявка.

При дейността си ЕКОБУЛПАК АД се ангажира със събирането не само на отпадъците от опаковки, но и на всички видове рециклируеми отпадъци от хартия, картон, пластмаса, стъкло и метал, като услугата се извършва безвъзмездно за гражданите и за общината.

Едновременно с разполагане на контейнерите в район Панчарево ЕКОБУЛПАК стартира и информационна кампания за разясняване на ползите от разделното събиране и оползотворяването на отпадъци от опаковки. През април месец, когато традиционно се провежда и кампанията по пролетно почистване на Столична община, организацията ще предостави и чували за разделно събиране, за да насърчи активното участие на населението в процеса по разделяне на отпадъците.

За ЕКОБУЛПАК АД:

ЕКОБУЛПАК АД е национална организация за оползотворяване на отпадъци от опаковки. През 2016 г. дружеството рециклира над 67 хиляди тона опаковки от хартия, пластмаса, метал, дърво и стъкло. ЕКОБУЛПАК АД и неговите дъщерни дружества изграждат собствени сепариращи инсталации - кв. Филиповци (София), Пазарджик, Ямбол, Търговище и др.

За повече информация:
Петя Радева, тел.: 02/434 16 16
e-mail: pradeva@ecobulpack.com

Карта с адреси за район Панчарево

График на обслужване

Tablica EKOBULPAK

EKO 1

EKO 2

EKO 3

Прочетена 477 пъти

Обществени поръчки

Конкурси

Обяви

  • ОБЯВЛЕНИЕ
    ДО Собственик на ПИ с идентификатор : 04234.6938.3581  
    Написана в Петък, 15 Септември 2017 11:01 Прочетена 26 пъти Продължава...
  • ОБЯВЛЕНИЕ
    ДО Собственик на ПИ с идентификатор : 04234.6938.3579  
    Написана в Петък, 15 Септември 2017 11:00 Прочетена 20 пъти Продължава...