logo panch

27
Ян 12

Страници в интернет

Столична община – www.sofia.bg

Столичен общински съвет – www.sofiacouncil.bg

Столичен инспекторат – www.inspectorat-so.org

Център за градска мобилност - www.sofiatraffic.bg

Агенция за социално подпомагане - www.asp.government.bg

Агенция по обществени поръчки - www.aop.bg

ЧЕЗ Разпределение България - www.cez-rp.bg

Топлофикация - София: www.toplo.bg

Софийска вода - www.sofiyskavoda.bg

Столичен инспекторат по образование – www.rio-sofia-grad.com

Дирекция „Образование” – www.sofia-obrazovanie.bg

ОП „Туристическо обслужване” – www.info-sofia.bg

Сайт на село Панчарево - www.pancharevo-bg.com

Информация за София – www.informationsofia.com

Село Д. Пасарел - www.pasarel.eu

Район Витоша – www.raionvitosha.com

Район Младост – www.so-mladost.com

Район Студентски – www.studentski.bg

Район Подуяне – www.poduiane.info

Район Слатина – www.so-slatina.org

Район Изгрев – www.so-izgrev.bg

Район Красно село – www.krasnoselo.net

Район Красна поляна – www.krasnapoliana.com

Район Оборище – www.so-oborishte.com

Район Надежда – www.so-nadejda.com

Район Искър – www.raioniskar.bg

Район Триадица – www.triaditza.org

Район Връбница – www.vrabnitsa.bg

Район Възраждане – www.so-vazrajdane.dir.bg

Район Лозенец – www.lozenets-sofia.org

Район Сердика – www.serdika.bg

Район Средец – www.sredec-sofia.org

Район Илинден – www.ilinden.bg

Район Банкя – www.bankya.bg

Район Кремиковци – www.kremikovtsi.acstre.com

Район Нови Искър – www.noviiskar.org

Обществени поръчки

Конкурси

Обяви

  • Одобрен е ПУП на с.Кривина
    С Решение №354 е одобрен ПУП на с.Кривина,район Панчарево Решението може да бъде обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването. Жалбите се подават в район „Панчарево“ и се изпращат в Административния съд – София-град, от отдел „Правно-нормативно обслужване“…
    Написана в Понеделник, 21 Август 2017 11:05 Прочетена 6 пъти Продължава...
  • ОБЯВА в изпълнение на чл.72 б,ал.3 от ППЗСПЗЗ
    РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО,ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ - СОФИЯ ГРАД ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ - ПАНЧАРЕВО ОБЯВА
    Написана в Петък, 18 Август 2017 08:47 Прочетена 12 пъти Продължава...