logo panch

27
Ян 12

Бизнес и Търговия

На територията на района се предлагат всички видове услуги необходими за удобството на неговите жители и гости. В това число банкови и пощенски услуги, фризьорски и козметични услуги, автосервизи, строителни, фото ателиета, химическо чистене, шивашки услуги и др. Поради близостта на с. Казичене, с. Кривина, с. Лозен и с. Герман до Околовръстен път на София, минаването на 2 бр. магистрали и наличието на гара в с. Казичене има най-много складове, цехове за изработка на хранителни продукти, автоработилници и др. Близостта до центъра на Столицата и удобството за наличие на складови борси, складови халета, паркинги и отделни цехове увеличава строителството на такива. Има вече много изградени и работещи: „Мостстрой", „Дерони", „Техми – мрамор и гранит", „ОРТ – офис мебели", „Мода мед" – арматурен двор, „Шоурум Аргогруп", „Аустротерм", „МСК", „ПИККО", „Белла България", „Александър Логистикс", Стокова борса ЕООД „Рикошет", „Цех за шоколадови изделия" ООД - „Мидист", Цех за печене на кафе, Фабрика за изработване на кроасани „Чипита"; множество магазини за промишлени стоки и за строителни материали. В с. Бистрица, поради наличието на повече вилни зони и поради това, че в повечето от тях се живее целогодишно, има повече магазини за хранителни и промишлени стоки, кафенета, сладкарски работилници, автоработилници. Селата Панчарево, Кокаляне, Пасарел, Бистрица, Железница и Плана са предимно с търговски обекти, заведения за хранене и развлечения.

На територията на района няма промишлени предприятия с решаващо значение за националното стопанство. От седемнадесетте обособени индустриални зони в София, предимно в областта на местната промишленост, строителството и автотранспорта, само една е в с. Казичене. Поради тези причини по-голямата част от работната сила се реализира в София и другите райони. В настоящия момент в района съществуват терени, които са готови за активизиране на производственото предприемачество и динаминизирането на производството и заетостта чрез прилагането на нови производствени дейности. Горският фонд на район „Панчарево" по неофициални данни е както следва: с. Бистрица – 24 344 дка, с. Панчарево – 3 170 дка, с. Кокаляне – 7 968 дка, с. Лозен - 35 971, с. Казичене – 41 дка, с. Герман - 6 676 дка, с. Плана – 5 446 дка, с. Железница – 18 106 дка, с. Пасарел – 26 930 дка, яз. „Искър" - 477 дка или общо за района–129 129 дка.

Обществени поръчки

Конкурси

Обяви

  • Одобрен е ПУП на с.Кривина
    С Решение №354 е одобрен ПУП на с.Кривина,район Панчарево Решението може да бъде обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването. Жалбите се подават в район „Панчарево“ и се изпращат в Административния съд – София-град, от отдел „Правно-нормативно обслужване“…
    Написана в Понеделник, 21 Август 2017 11:05 Прочетена 6 пъти Продължава...
  • ОБЯВА в изпълнение на чл.72 б,ал.3 от ППЗСПЗЗ
    РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО,ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ - СОФИЯ ГРАД ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ - ПАНЧАРЕВО ОБЯВА
    Написана в Петък, 18 Август 2017 08:47 Прочетена 12 пъти Продължава...