logo panch

27
Ян 12

„Панчаревското езеро”

 

Panch2

 

     Панчаревското езеро е изкуствена водна площ, разположено живописно на изхода на София, в посока Самоков и Боровец, в края на Панчаревския пролом, между Лозенска планина и Витоша, при вливането на река Бистрица в Искър. Завирено през 1956 година, във връзка с изграждането на хидровъзел "Искър", създаден като питеен, напоителен и енергиен източник за Софийската агломерация. Главната заслуга за построяването на езерото в Панчарево е на инж. Иван Иванов, кмет на София в периода /1934 – 1944г./, на когото се дължи реализирането на много ключови за оформянето на европейския облик на столицата проекти.


ezero1


Pancharevo Lake


ezero5

  Една от най–ефектните туристически зони на територията е Панчаревско езеро. То е разположено на река Искър,  в края на Панчаревския пролом, между Лозенска планина и   Витоша,  на 600м. надморска височина.  Дължина 3 км., широчина 400 м.,  дълбочина 15 м. Местността съчетава в себе си неповторимия ландшафт на водната площ и средновисоката планина. Цялата територия е все още незасегната от замърсяванията на големия  град, което позволява тук да се развива разнообразна дейност,  свързана с отдиха и туризма,  водни спортове и риболов. На Панчаревско езеро има създадени всички удобства за риболов и отдих сред природата. В него се ловят преди всичко –  бяла риба,  каракуда,  сом, пъстърва,  костур и щука.

ezero 2

 

ezero3

 

    Отчитайки природните дадености и необходимостта от осигуряване на устойчиво развитие на територията около Панчаревското езеро е изработен и одобрен Подробен устройствен план на  „Зона за отдих”, обхващащ части от две населени места – Панчарево и Кокаляне. Съгласно предвижданията на този план в южната част на Панчаревското езеро се оформя културно – развлекателен център,съдържащ плувен комплекс,  тенискортове с клубна част,детски комплекс за развлечения и атракции, детски плавателен канал, заведения за обществено хранене, както и места за пикник. Около езерото и по поречието на р. Искър има развита алейна мрежа и панорамен път, които и понастоящем се ползват за отдих и туризъм. Панорамният път започва от стената на Панчаревското езеро при с. Герман и завършва при Болница за рехабилитация в с. Кокаляне. Алейната мрежа по западния и източния брегове на Панчаревското езеро започва от стената на езерото при с. Панчарево,  преминава край минералните извори при Баня – Панчарево през предвидения за изграждане културно-развлекателен център и на изток преминава по дигата, покрай центъра за спортен риболов и прелива в алейната мрежа по поречието на р. Искър.

 

ezero4


ezero6

 

    

 

Обществени поръчки

Конкурси

Обяви

  • Одобрен е ПУП на с.Кривина
    С Решение №354 е одобрен ПУП на с.Кривина,район Панчарево Решението може да бъде обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването. Жалбите се подават в район „Панчарево“ и се изпращат в Административния съд – София-град, от отдел „Правно-нормативно обслужване“…
    Написана в Понеделник, 21 Август 2017 11:05 Прочетена 6 пъти Продължава...
  • ОБЯВА в изпълнение на чл.72 б,ал.3 от ППЗСПЗЗ
    РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО,ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ - СОФИЯ ГРАД ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ - ПАНЧАРЕВО ОБЯВА
    Написана в Петък, 18 Август 2017 08:47 Прочетена 12 пъти Продължава...