logo panch

27
Ян 12

Кметства

на територията на район Панчарево

Кметство

 

Кмет

 

Секретар

 

Адрес

 

Телефон

 

Бистрица


Николай

Гюров


Величка

Балина


с. Бистрица,

ул. „Никола

Крушкин” № 34

992-20-21


Лозен


Васил

Станчев

Христина

Бончева

с. Лозен,

ул. „Съединение” № 112

992-64-64;

992-63-64

Казичане


Антон

Владимиров


Цветанка

Коцева


с. Казичене,

ул. „Цар Борис ІІІ” № 5


999-51-25;

999-52-22


Кривина


Венцислав

Игнатов


Даринка

Николова


с. Кривина,

ул. „Старата река” № 16


999-74-67;

999-74-69


Герман


Божидар

Зашев


Маргаритка

Станкова


с. Герман,

ул. „Патриарх

Герман” № 317

992-81-54


Пасарел


Наталия

Александрова


Даниела

Кръстева


с. Пасарел,

ул. Ракита № 2


992-42-25;

992-42-35


Кокаляне


Александър

Борисов


Анжелия Попова-

Балкова


с. Кокаляне,

ул. „Кръстан

Младенов” № 1

992-35-34


Железница


Дойчин

Сремкин


Силвия

Свиленова


с. Железница,

ул. „Плана планина”


992-77-14;

992-76-14


Плана

Любомир

Крушкин –

 

Махала Чаршия

992-76-64

 

кметски наместник

     

 

 

 

Обществени поръчки

Конкурси

Обяви

  • Одобрен е ПУП на с.Кривина
    С Решение №354 е одобрен ПУП на с.Кривина,район Панчарево Решението може да бъде обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването. Жалбите се подават в район „Панчарево“ и се изпращат в Административния съд – София-град, от отдел „Правно-нормативно обслужване“…
    Написана в Понеделник, 21 Август 2017 11:05 Прочетена 6 пъти Продължава...
  • ОБЯВА в изпълнение на чл.72 б,ал.3 от ППЗСПЗЗ
    РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО,ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ - СОФИЯ ГРАД ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ - ПАНЧАРЕВО ОБЯВА
    Написана в Петък, 18 Август 2017 08:47 Прочетена 12 пъти Продължава...