logo panch

02
Фев 12

Лозен

           Актуални новини за с. Лозен      

         През 2012 г. има одобрена програма за асфалтиране със съдействието на Столична община на стойност 700 000 лв. До момента в район Панчарево е изпълнено асфалтиране на стойност над 1 млн. лв.

В с. Лозен бяха новоизградени три улици по съвременни технологии – Метод TERRA – ул. „Преслав”, ул. „Пролет”, ул. „Искра”

На територията на район Панчарево, с. Лозен е извършено почистване на реки, дерета и канали на стойност 1801,20 лв. с цел намаляване на вредните последствия от кризи, бедствия и аварии.

Извършени ремонти в училищата на територията на с. Лозен:

- 200 ОУ "Отец Паисий", ремонт на покрив за 18 000 лв. – приключено в срок;

- 201 ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", извършено е асфалтиране на спортна площадка и са подменени съоръжения за 100 000 лв. – приключено в срок;

История на Село Лозен

Селото се намира на 15 км източно от София, по автомагистрала „Тракия“. На север селото граничи с Казичане, на изток със София-град, на запад граничи със село Герман, а на юг с Лозенската планина. Разположено е в една от най-високите стопанско усвоени части на Лозенската планина. Надморската височина на селото е от 700 до 900 метра.

Климатът в Лозен е умереноконтинентален субхумиден с добре изразени годишни сезони. Средните годишни температури на въздуха са -1°С през януари до 30°С през юли. Средните годишни температури са отрицателни от началото на декември до средата на февруари. От второто десетдневие на юни до средата на септември температурите са над 20° С.

Годишния ход на валежите има ясно изразен континентален характер - зимните валежи (100-120мм) са значително по-малко от летните (120-180 мм). През селото протичат 6 малки рекички, чийто малък отток се засилва със снеготопенето и намалява през пролетно-летните месеци.

Почвите около Лозен са няколко вида: по високите склонове на планината те са канелени-горски, в подножието на планината са алувиални и алувиално-ливадни, а на територията на самото село и под него са са ливадно-канелени почви. Алувиалните и алувиално-ливадните почви имат песъчливо глинест състав, който благоприятстван от плитките подпочвени води създава благоприятни условия за развитието на земеделски култури. Растителната покривка в Лозен е изключително разнообразна, което се дължи на местните екологични условия и на влиянието на човешката дейност върху растителността.

Както климатът, така и сложният релеф са първостепенните природни фактори за разнообразната флора и фауна на района. На териториите, които сега са заети от селскостопански култури, има тревисти видове, като саадина, белизима, луковична ливадина и др. Разновидностите на садината включват голям брой съпътстващи видове като метлица, очеболец, власатка, детелина и др. По тези места често се срещат представители на дървесна и храстова растителност, които са остатаци от съществувалите някога горски и храстови общества. Доста често срещани са зимен дъб, цер, глог и др. Над 800-900м надм. височина виреятгори от зимен дъб, трепетлика, габър, а на по-голяма височина и дъб.Най-ниските територии по-широко разпространение имат върби, тополи и акация. Животинския свят е представен от малко на брой видове. От земноводните се срещат жълтокоремна буика, голяма водна жаба и по рядко дъждовникът. Дребните гризачи са представени от обикновената полевка, а бозайниците - от зайците.

Село Лозен се намира в полите на Лозенската планина. Макар и невисока, планината предлага красиви гледки в далечина към Витоша, Плана, Рила, Вакарелска планина, Стара планина, както и цялото Софийско поле. От най-високия връх Полуврак се вижда язовир „Искър“.

Туристическата база в Лозенска планина е много бедна. Хижи липсват, а единственият туристически заслон е „Синаница“, намиращ се под поляните в м. Дърводелеца, високо над р. Искър. Отворено за ползване е преддверието на Ловната жижа. Има няколко открити заслона (тип навес) - Голия рид, Ловния заслон под връх Раковичка могила, заслон Половрак под едноименния връх, заслон Урвич в едноименната местност над обиколната пътека. 2-те лентови маркировки (червена и жълта), започващи от Лозен през връх Половрак до селата Долни Пасарел и Кокаляне, са положени през лятото на 1999 г. По-стара е синята лентова маркировка по почвения път от Долни Пасарел по река Ракита за село Габра.

Първите заселници по тези земи са одри и огости, които според редица запазени сведения в черковните книги и стенописи били християни. Такъв до голяма степен е храмът "Св Мъченик Георги" в Долни Лозен. Той е реставриран от катедра "Реставрация" на Националната художествена академия със средства, събрани от жителите на селото.

За село Горни Лозен разказват, че е основано от юнак, надвил "чер арапин" и спечелил свободата на свои сънародници. За Долни Лозен разказват, че е основан от преселници, живеещи в местността Селище (Новиханско). Местните хора разказват също, че селата са основани от двамата братя Лозанови, които се скарали и разделили заради стадото което пасяли заедно.

В историческите извори село Лозен се споменава още от турско време. Едно от неоспоримите доказателства за съществуването му още от Втората българска държава е наличието на Лозенския манастир. Той възниква през 1382 г., когато е завладяна Урвишката крепост и София пада под османска власт. Скоро след това манастирът бива разрушен, за да бъде възроден отново през 17 в.

 

           Манастир „Свети Спас“ с. Г. Лозен

       Lozenski manastir Sveti Spas

Манастирът е разположен на 5 км югоизточно от софийското село Долни Лозен (днес източната част на село Лозен), дълбоко в недрата на Лозенската планина под връх Половрак (1182 м), върху естествена тераса с прекрасен изглед към по-голямата част от Софийското поле. Лозенският манастир, съграден най-вероятно през епохата на Второто българско царство, е представлявал най-източната обител от основания през 13 век грандиозен манастирски комплекс Софийска Мала Света гора. Манастирът е познат с името "Свети Спас" според народното название за деня на Възнесение Господне, т.е. Спасовден, въпреки че светец с такова име няма.


Манастир „Св. ап. Петър и Павел“ с. Д. Лозен

Св. Петър и Павел Д.Лозен

Лозенският манастир „Свети апостоли Петър и Павел“ се намира на изток от София, под магистрала "Тракия", в близост до разклона за гара "Верила". Манастирът се намира в землището на Долни Лозен и винаги е бил духовно свързан с християните от селото, както и с другия лозенски манастир „Възнесение Господне“. Съществувал е още през Х-ХІ век като мъжка обител с голямo братство (около четиридесет монаси). Предполага се, че в манастира е имало два храма – единият, посветен на апостолите Петър и Павел, а другият – на празника Петдесетница (Света Троица). В края на ХІV век, когато България е нападната от османските войски, той процъфтявал в духовно и материално отношение. Местността по това време е била покрита с гъста гора, която скривала обителта от всички страни. Минаващите по пътя от Константинопол за тогавашна София (там, където сега минава магистрала "Тракия") османски войски не виждали обителта и това я запазило за известно време. Но веднъж, когато братята биели камбаните за вечерната богослужба, в близост минавали турци и чули звъна. Манастирът бил нападнат и разрушен, а всички монаси - избити без изключение. Единствен свидетел станало малко момче от селото, което пасяло наблизо стадото си, и при нападението се скрило. Впоследствие то разказало за случилото се. Християните от с. Лозен решили да запазят паметта за манастирските празници. Част от хората поели за свое духовно задължение организиранието на празника в памет на светите апостоли Петър и Павел, а останалите – на втория манастирски празник, който бил в деня на Петдесетница. На тези дни те идвали в манастира, но заради турците било невъзможно да се извършва богослужение. Затова приготвяли благословена храна, която раздавали в памет на празнуваните светии. Така в течение на повече от 500 години празникът на светите апостоли бил помнен и почитан поколение след поколение. Хората не забравили коя е земята, принадлежаща на манастира, и никога не я ползвали за земеделие, а тези, които пасяли стадата, не само я заобикаляли с животните си, но от благоговение дори не смеели да почиват там. В кадастъра на София от края на ХІХ век обителта е обозначена неправилно като „Света Троица“ по името на един от манастирските храмове. Сегашната църква, посветена на светите първовърховни апостоли Петър и Павел, е построена по благословението и под ръководството на Пловдивския Митрополит Николай, който от 2001 до 2007 година е викарий на Софийския митрополит. Храмът е осветен на Петровден 2005 година от Българския Патриарх Максим. Манастирските богослужения са отворени за поклонници, а вся­ка събота от 11 часа в манастира се провеждат безплатни уроци по Вероучение за деца.

Лозенска екопътека

През 2010г., Асоциация "Звропейски инициативи за култура и изкуство", съвместно с районната администрация на р-н Панчарево стартира изпълнението на проект "Зелена пътека за Европа", финансиран от Столична община по "Програма Европа - граждански проекти и европейски практики". Проектът се изпълни на територията на район "Панчарево" и има за цел да допринесе за подобряване качеството на живот на жителите и гостите на района и да разшири възможностите за отдих и еко-туризъм на територията на общината. Неговата продължителност е 5 месеца, като през този период бяха изпълнени дейности по продължението на съществуващ пешеходен маршрут от с.Лозен, до вилната зона край язовир Искър с дължина около 11 километра. По протежението на пътеката бяха поставени 10 пейки за отдих, изработени от естествени материали. Обособена е зона за пикник с капацитет 25 души, на която има обезопасено място за палене на огън, пейки, маси, барбекю и други удобства за желаещите да се разходят и отдъхнат сред природата. В подножието на вр. Половраг е изградена беседка, където туристите могат да си отдъхнат или да се подслонят при лошо време. По маршрута са монтирани насочващи табели с информация за местоположението и туристическа маркировка. НА входовете на еко-пътеката от двете страни на маршрута са изградени информационни арки и табели. Във връзка с изграждането на еко-пътаката е отрамонтирана Матейната чешма в подножието на вр. Лалина могила. Направени са две отводнявания по маршрута, за да се осигури безпроблемното преминаване на туристите. Първата Еко-пътека през Лозенска планина очаква своите гости целогодишно. Маршрута на еко-пътеката преминава през интересни местности, а особен интерес представлява манастира "Св.Спас", който е опорна точка в маршрута на пътеката.

 

 Кметство Лозен


Кметство: Лозен

Кмет: Васил Станчев

Секретар: Христина Бончева

Адрес: ул. „Съединение” № 112

Телефон: 02/992-64-64; 02/992-63-64

 

Население 5 856 (ГРАО, 2010-12-15)

Землище 91,597 km²

Надм. височина 700 m

Пощ. код 1151

ЕКАТТЕ 44063

Обществени поръчки

Конкурси

Обяви

  • Одобрен е ПУП на с.Кривина
    С Решение №354 е одобрен ПУП на с.Кривина,район Панчарево Решението може да бъде обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването. Жалбите се подават в район „Панчарево“ и се изпращат в Административния съд – София-град, от отдел „Правно-нормативно обслужване“…
    Написана в Понеделник, 21 Август 2017 11:05 Прочетена 6 пъти Продължава...
  • ОБЯВА в изпълнение на чл.72 б,ал.3 от ППЗСПЗЗ
    РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО,ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ - СОФИЯ ГРАД ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ - ПАНЧАРЕВО ОБЯВА
    Написана в Петък, 18 Август 2017 08:47 Прочетена 12 пъти Продължава...