logo panch

02
Фев 12

Казичене

Актуални новини

         През 2012 г. има одобрена програма за асфалтиране със съдействието на Столична община на стойност 700 000 лв. До момента в район Панчарево е изпълнено асфалтиране на стойност над 1 млн. лв.         

Извършен е ремонт на сградата на кметството в селото, където се премести ЦДГ 180 – с. Герман за 42 000 лв, срок на изпълнение: 15.09.2012 г. Учебната година започна нормално, в срок.

Ремонтирани са тротоари в с. Казичене – 220 кв.м.

На територията на район Панчарево, с. Казичене е извършено почистване на реки, дерета и канали на стойност 15 177,60 лв. с цел намаляване на вредните последствия от кризи, бедствия и аварии. 

Извършени ремонти в училището на територията на с. Казичене:

- 71 СОУ "П. Яворов", конструктивно укрепване на блок А за 100 000 лв. Учебната година започна нормално, в срок. На 13.09.2012 г. от 18.00 часа бе проведена среща с родителите на деца от училището с представител от районната администрация - г-жа Стефка Ризова – Зам. кмет


История на с. Казичене

Казичене е село в Западна България, което се намира в Столична община, Област София, район Панчарево.

Казичене е разположено на изток от София, непосредствено до десния бряг на старото корито на река Искър, където се пресичат римският военен път между Белград и Истанбул, наричан "Трояно", и пътя от Самоков до Ботевградското шосе.

Землището на Казичене е част от Софийската котловина и е по-близо до северните склонове на Лозенската планина, които определят характера на повърхността му.

След 2000-та година в околността се развива промишлена зона, където се разполага фабриката на Chipita, а по-късно и множество други като логистичната компания Верта ООД и дистрибутора на строителни материали Техникон Груп АД. Това развитие е силно повлияно от наличието на гара и местоположението на селището до околовръстния път на София между магистралите Хемус и Тракия.

Населението на Казичене има постоянен прираст през последните години поради големия брой работни места в района и близостта на селището до столицата, което от своя страна води до завишения интерес към закупуването на терени за строителство на семейни къщи. Мнозина постоянни и сезонни мигранти от провинцията намират Казичене за по-евтина алтернатива на София.

Селището датира поне от времето на ранножелязната епоха в древна Тракия (I хил. пр. н.е.), и е известно с високите по обем и качество златни изделия, което показват намарените там тракийски съкровища от периода между 10-ти и 7-ми век пр. н.е.

Казичене разполага с множество минерални извори, които са с голям капацитет и в близкото минало са използвани за отопление на оранжерии. Водата от тях не представлява интерес за питейни нужди поради не особено добрите химически показатели.

В близост до гарата на Казичене, непосредствено между коловозите от релсовото трасе се намира “Царската гара”, построена от цар Фердинанд във виенски стил - мястото, от което Цар Борис III е започвал пътуванията си със собствения си управляван от него локомотив и от където Фердинанд І напуска завинаги България вечерта на 3 октомври 1918 г., деня на неговата абдикация, прекаран в усамотение в наблизо разположената резиденция "Врана".

На запад от Казичене се намира голямо езеро, където е разположен Хидропарк Литекс, известен с една от малкото възможности за водни спортове като уейкбординг и водни ски в района на София.Там от 2000-та година насам също се състои годишен турнир по спортен риболов.

          Казичене

              

                   Кметство: Казичане

               Кмет: Антон Владимиров

               Секретар: Цветанка Коцева

               Адрес: ул. „Цар Борис ІІІ” № 5

               Телефон: 02/999-51-25; 02/999-52-23

 

Население 4 891 (ГРАО, 2010-12-15)

Землище 16,578 km²

Надм. височина 570 m

Пощ. код 1532

ЕКАТТЕ 35239

Обществени поръчки

Конкурси

Обяви

  • Одобрен е ПУП на с.Кривина
    С Решение №354 е одобрен ПУП на с.Кривина,район Панчарево Решението може да бъде обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването. Жалбите се подават в район „Панчарево“ и се изпращат в Административния съд – София-град, от отдел „Правно-нормативно обслужване“…
    Написана в Понеделник, 21 Август 2017 11:05 Прочетена 6 пъти Продължава...
  • ОБЯВА в изпълнение на чл.72 б,ал.3 от ППЗСПЗЗ
    РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО,ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ - СОФИЯ ГРАД ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ - ПАНЧАРЕВО ОБЯВА
    Написана в Петък, 18 Август 2017 08:47 Прочетена 12 пъти Продължава...