logo panch

02
Фев 12

Герман

Актуални новини за с. Герман

            През 2012 г. има одобрена програма за асфалтиране със съдействието на Столична община на стойност 700 000 лв. До момента в район Панчарево е изпълнено асфалтиране на стойност над 1 млн. лв.       

Извършено е почистване на дерета и канали в с. Герман.

Извършени са ремонти в детски заведения на територията на с. Герман:

- ЦДГ 180 „Зайченцето бяло” – детското заведение бе преместено съгласно Заповед на Й. Фандъкова – Кмет на Столична община в сградата на кметството в с. Казичене. Помещенията са изцяло реновирани, сменена е дограмата, ел. инсталацията, както и ВиК. С цел подпомагане на организацията по преместването, служителите от районната администрация участваха в трудов ден в почивните дни (15 и 16 септември).    

Извършени са и ремонти в училището в с. Герман:

- 84 ОУ "Васил Левски", конструктивно укрепване на цялата сграда (630 кв.м.) на стойност 118 000 лв. Учебно-възпитателният процес започна в срок. В инвестиционния проект бяха изгражданинови санитарни помещения.

На основание Решение № 7 от 27.07.2012 г. на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет в следствие на земетресението от 22.05.2012 г., на територията на район Панчарево бяха извършени ремонти на следните обекти:

- Предстои конструктивно укрепване и основен ремонт на сградата на Здравна служба в с. Герман

Решение № 7може да видите тук


История на с. Герман

Герман е село в Западна България, намиращо се в район „Панчарево“ на Столична община, Област София.

Смята се, че името Герман идва от тракийската дума "герма", която означава "топъл извор", по топлите извори, намиращи се на юг от селото. Паралелни имена можем да намерим и в други части на Западна България, като римското име на Сапарева баня - Германея, и името на река Джерман.

Друга хипотеза е, че селището е кръстено на името на езическо божество, което усмирявало природните бури и стихии. Неговото име също било Герман. Има и обичай запазен и до днес наречен "германе", който е свързан с измолването на дъжд от небето. Песента, която се пее, е следната:

Пеперуда, Пеперуда

от орало на копало.

Дай боже дъжд!

Село Герман е разположено на десния бряг на р. Искър, там където реката напуска дефилето при с. Панчарево и навлиза в Софийското поле. То отстои на 13 км югоизточно от центъра на София и на 4 км източно от ж.к. "Младост". Землището му граничи на изток с това на с. Горни Лозен, на запад с р. Искър и землището на Горубляне, на юг с Панчаревското езеро и землищата на селата Кокаляне и Панчарево и на север - с Цариградско шосе и царския дворец "Враня" /Чифлик Чардаклия/. Герман е старо селище. В средновековните документи е означено като крепост. Говорът на хората от с. Герман е спадал към западните български говори и с точност към Шопския/ Софийския - "Ъ" говор", като към днешна дата повечето от жиетелите говорят стандартен български език!

Землището е дълго от север към юг около 8 км и широко от изток към запад около 4 км. Първата част от землището - северната част, с площ около 9 хил. декара е равна, с черноземна и глинесто-песъчлива плодородна почва. Там са нивите, ливадите, овощните и зеленчуковите градини на селото. Втората част - средната, е хълмиста с много долове, поляни, пасбища, ниви и ливади. Третата част на землището - южната, е планинска и е покрита с дъбови, букови, габърови и лескови гори. Из нея има много горски ливади и пасища.

Землището е разделено на много местности. Имената им са следните: Ливадето, Барата, Могилите, Калето, Бачовица, Габеро, Шамако, Смърдльо, Лаго, Бустаньете, Керемидница, Ридо, Лозето, Манастирска кория, Манастирски шамак, Солена вода, Гървилички дол, Бегличка лагуна, Водни дол, Бабина Могила, Пейова стрън, Дупките, Земнико, Фармазоница, Тойкини ливади, Томова сея, Мурджовица, Пункьовица, Бранов кладенец, Белата земя, Голи рид, Голио рид, Трабежо, Царева кория, Страньето, Мариова могила, Просеченик, Свинички дол, Урнова падина, Аламаново гуно, Бачуло, Усоето, Страноев гьол, Гатев гьол, Арнаутска ливада, Копчилийски рид, Манафино, Сличищата, Беликови могили, Бабин дол, Кютуко, Гражданье, Фетишица и Гарван камик. Село Герман има продълговата форма, къщите му са разположени от двете страни на главната улица "Патриарх Герман", която при изхода от селото пресича околовръстния път, минава през м. "Царска Кория" и "Ливагето" и се съединява с Цариградско шосе.

Герман има три махали:

1. Горна ма'ала: В нея се намират сградите на 84 ОУ "Васил Левски, църквата "Св. Никола Летни", читалището "Иван Рилски" и сградата на кметството

2. Средна ма'ала: Тук се намират градинката и недействащата чешма "Чучуро"

3. Долна ма'ала: Площад Юрто.

Германският манастир е най-старият манастир в Софийската Света гора, строен е през 10 век, и носи името на българския светец Иван Рилски. Легендата разказва, че Иван Рилски ожаднял докато минавал през Лозенската планина. Затова се спрял да си отдъхне, погледнал към небето и се помолил за вода. Желанието му се изпълнило и изпод земята бликнала вода. Така се родил животворният извор, намиращ се в двора на светата обител.

Germanski manastir Sv. Ivan Rilski

Пътят до манастира е доста дълъг, затова много хора отиващи там се отбиват да поседнат под сянката на манастирската лоза. Също както изворчето, така и лозницата си има своя легенда, свързана с големия български поет Елин Пелин, творил под нейната сянка. Тук, в Германския манастир, се е родила неговата всеизвестна творба "Под манастирската лоза".

Но разбира се ролята на светата обител в историята на България не свършва тук. Ктитори на манастира са били цар Фердинанд I и цар Борис III. В черквата на манастира, ден преди Сръбско-българската война са били осветени бойните знамена, с които българската армия тръгва на бой срещу сърбите. И както свидетелстват старите ръкописи, нито едно знаме не е попаднало във вражески ръце.

 

Кметство: Герман

Кмет: Маргаритка Станкова

Секретар:

Адрес: ул. „Патриарх Герман” № 31

Телефон: 02/992-81-54

Приемно време: Всеки ден от 9.00 часа до 12.00 часа

 

Население 2 309 (ГРАО, 2010-12-15)

Землище 16,788 km²

Надм. височина 639 m

Пощ. код 1186

ЕКАТТЕ 14831

Обществени поръчки

Конкурси

Обяви

  • Одобрен е ПУП на с.Кривина
    С Решение №354 е одобрен ПУП на с.Кривина,район Панчарево Решението може да бъде обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването. Жалбите се подават в район „Панчарево“ и се изпращат в Административния съд – София-град, от отдел „Правно-нормативно обслужване“…
    Написана в Понеделник, 21 Август 2017 11:05 Прочетена 6 пъти Продължава...
  • ОБЯВА в изпълнение на чл.72 б,ал.3 от ППЗСПЗЗ
    РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО,ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ - СОФИЯ ГРАД ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ - ПАНЧАРЕВО ОБЯВА
    Написана в Петък, 18 Август 2017 08:47 Прочетена 12 пъти Продължава...