logo panch

02
Фев 12

Кокаляне и Панчарево

            Актуални новини за с. Кокаляне и Панчарево

         През 2012 г. има одобрена програма за асфалтиране със съдействието на Столична община на стойност 700 000 лв. До момента в район Панчарево е изпълнено асфалтиране на стойност над 1 млн. лв.    

Изграден е паваж 1100 кв.м. на ул. „Портин дол”, с. Кокаляне, както и 300 кв.м. във в.з. „Градище”, с. Панчарево.

На територията на район Панчарево, с. Кокаляне е извършено почистване на реки, дерета и канали на стойност 5 571,24 лв. с цел намаляване на вредните последствия от кризи, бедствия и аварии.

Реконструктирана е съществуваща прогледна ограда на Болницата за възстановяване, рехабилитация и долекуване със средства от Междуведомствената комисия към МС.    

В с. Панчарево бяха новоизградени три улици по съвременни технологии – Метод TERRA (ул. „Люляк”, ул. „Момина сълза”, ул. „Здравец”)

Основно бе ремонтирана асфалтовата настилка на ул. „Самоковско шосе” /над 3 000 кв.м./ със съдействието на район Панчарево.

Ремонти в детски заведения на територията на с. Панчарево:

- ОДЗ 66 „Елица”, енергийна ефективност ОВ и ремонт на кухненски блок за 43 000 лв. – приключен в срок;

- ОДЗ 66 „Елица” – изграждане на 4 бр. нови модерни детски площадки по стандарт за 70 000 лв. – срок на изпълнение до 30.09.2012 г.

Ремонтирана е пътната настилка във в.з. „Косанин дол”, обслужващ път до Англо-Американското училище.

Извършен е и ремонт на тротоарна настилка – пешеходна пътека тип „зебра” на ул. „Самоковско шосе” – 50 кв.м.


            История на с. Кокаляне

Кокаляне е село в район „Панчарево“ на Столична община, Област София

Село Кокаляне е разположено в полите на Витоша, в най-ниските ѝ склонове и покрай р.Искър, по шосето София-Самоков. Намира се на около 18 км от центъра на столицата, заобиколено от всички страни с планински хълмове, в котловина с 700 м надморска височина. Недалеч от него се намира Лозенската планина, с Урвишката крепост, Урвишкия и Кокалянския манастири. Кокаляне граничи с курортното селище Панчарево, чрез своя квартал "Кокалянско ханче". Насреща му са водите на Панчаревското езеро и вишнатите над тях последни разклонения на Средногорието, отзад и в страни Витоша и Плана планина.

В някои от публикациите на местният вестник "Девети Септември" езиковедът Вале Велев пише, че името произлиза от "кокал" - влашка дума, която на български ще рече "височина, връх, къпчина" - а височини и върхове на около има в изобилие. Поради езиковите си особености, азиатецът го е кривял по своя угода: Кокаляни, Кокалене, Кокаленя и пр. В песни и предания то е "Старото село Кокаляне", "Царевото село".

След Освобождението в Кокаляне оцелелите къщи и родове са сравнително малко около петнадесет. По-известните са Кърлеви, Шаранкови, Мануилови, Гледжови, Тункови, Генкови, Белилови, Денковци, Цветкови, Караджови, Велеви, Велкови, Казакови.

През 1889 г. една частна белгийска фирма построява електроцентралата до с. Кокаляне. В дола, образуван от течението на Искъра се строяла текстилна фабрика, но през 30 години тя бива преобразувана в бакърена (медна) фабрика. Така бившата тъкачница/бакърена фабрика/чугунолеярна става поливна станция за тогавашния Земеделски професионален съюз, а днес е оздравително заведение за лица със ставни заболявания. Кокаляне е старо, но все пак младо селище. Съвременник на Шишманова България, на траки и Крумовите прабългари, на Лалуш Байрактар и Чавдар войвода.

В центъра на селото е разположена сградата на кметството.В същата сграда са разположени хранителен магазин и лекарски кабинет.До сградата на кметството е разположена чешма,под която тече река.В селото има около 3 хранителни магазина и три ресторанта.Селото има и своя аптека.Тъй като селото е близо до София,неговите жители имат възможността да пазаруват и да се развличат в съседното Панчарево или в Столицата.

В с. Кокаляне са разположени няколко вилни комплекса в близост до природата. В някои от къщите на техна територия има постоянно живущи хора. Вилните зони нямат изцяло достъп до течаща вода и затова някои жители които не живеят постоянно в своите вили ползват изкопани краденци. Постоянноживущите са изградили сондаж за да задоволяват нуждите си от вода. Проблемът е, че до къщите разположени по-нависоко няма достатъчно налягане за да се изкачи водата, затова някои къщи ползват хидрофори,ако имат по-голяма нужда от вода,например ако живеят там. В тях има и много незаконни изоставени немасивни къщи /бънгала/. Повечето от тях са полусрутени и ако в тях е имало нещо то е заграбено.В тези постройки са забелязани незаконно да се нанасят хора, най-често клошари. Пътищата прокарани през вилните зони са черни, като на места се забелязват стеснявания причинени от свлачища. Вилните зони са разположени насред планински релеф и затова предоставят прекрасен изглед към планини и гори, а от по-високите места на балкана се виждат къщите на селото и дори на София. В вилните зони въздуха е чист, а местата за излет са много-гората, балкана, църквата, Плана, Кокалянския манастир.

Кокалянският манастир "Св. Архангел Михайл"

В първоначалния си вид Кокалянския манастир датира от Второто българско царство. Според предания и исторически данни е построен в началото на 11-ти в., по време на управлението на Цар Самуил. По време на турското владичество на два пъти е опожаряван. Възстановен е напълно след Освобождението, като храма е построен през 1896 г на мястото на стария, разрушен през 1858г. Църквата е разположена по средата на двора и представлява сравнително голяма еднокорабна сграда без купол. Освен нея комплекса включва две жилищни сгради, два параклиса, стопански постройки и красива камбанария, издигната през 2000 г. Целият комплекс е ограден с масивен двуметров зид. В Кокалянския манастир е намерен т. нар. „Урвишки сборник", съдържащ похвални слова за архангелите Михаил и Гавриил (включително и похвалното слово от Климент Охридски). През 1969 г. манастира е обявен за паметник на културата.

Kolalianki manastir Sv. Arhangel Mihail

 

Кметство: Кокаляне

Кмет: Александър Борисов

Секретар: Анжелия Попова-Балкова

Адрес: ул. „Кръстан Младенов” № 1

Телефон: 02/992-35-34

 

Население 1 928 (ГРАО, 2010-12-15)

Землище 15,598 km²

Надм. височина 686 m

Пощ. код 1191

ЕКАТТЕ 37914

Обществени поръчки

Конкурси

Обяви

  • Одобрен е ПУП на с.Кривина
    С Решение №354 е одобрен ПУП на с.Кривина,район Панчарево Решението може да бъде обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването. Жалбите се подават в район „Панчарево“ и се изпращат в Административния съд – София-град, от отдел „Правно-нормативно обслужване“…
    Написана в Понеделник, 21 Август 2017 11:05 Прочетена 6 пъти Продължава...
  • ОБЯВА в изпълнение на чл.72 б,ал.3 от ППЗСПЗЗ
    РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО,ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ - СОФИЯ ГРАД ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ - ПАНЧАРЕВО ОБЯВА
    Написана в Петък, 18 Август 2017 08:47 Прочетена 12 пъти Продължава...