logo panch

10
Фев 12

Приемно време

Aдминистрация на район Панчарево

София 1137, с. Панчарево, ул. "Самоковско шосе" 230

________________________________________________________________

КМЕТ

Димитър Сичанов

Приемно време: всеки Понеделник 15.00 - 17.00 часа

с предварително записан час на

Тел: 02/9760-506, 02/992-31-20

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

________________________________________________________________

ЗАМ. КМЕТ „ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, СПОРТ, ИНТЕРГАРЦИЯ

Стефка Ризова

Приемно време: Сряда 08.30-12.00 часа,

Тел: 02/9760-529

________________________________________________________________

ЗАМ. КМЕТ „УТ, ИИБЕ, КС, СТРОИТЕЛСТВО


Приемно време: Сряда 08.30-12.00 часа,

Тел: 02/9760-540

________________________________________________________________

СЕКРЕТАР

Кирил Москов

Приемно време: Сряда 08.30-12.00 часа,

Тел: 02/9760-531

________________________________________________________________

ГЛ. АРХИТЕКТ 

арх. Надежда Игнатова - И.Д.

Приемно време: всяка сряда 8.30-12.00 часа, след предварително записване на 10 човека на тел: 02/9760-502

Тел: 02/9760-532

________________________________________________________________

ГЛ. ИНЖЕНЕР 

инж. Николай Цеков

Приемно време: всяка сряда 08.30-12.00 часа, след предварително записване

на тел: 02/9760-502

Тел: 02/9760-524

________________________________________________________________

Отдел "Инженерна инфраструктура, благоустройство и екология"

Росен Георгиев - Тел: 02/9760-523

Красимира Стоянова - Тел: 02/9760-559

експерти "Екология":

Искра Препува - Тел: 02/9760-509
Десислава Павлова - Тел: 02/9760-509
Приемно време: всеки работен ден от 08.30 - 17.00 часа

________________________________________________________________

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И КАДАСТЪР 

Инж. Александър Пильов, И.Д. Началник отдел

Приемно време: сряда 08.30-12.00 часа

Приемно време на отдела: График, определен със Заповед на Кмета на район Панчарево може да видите ТУК

Приемно време на главните специалисти по кметствата: График, определен със Заповед на Кмета на район Панчарево може да видите ТУК

тел: 02/9760-518

________________________________________________________________

Контрол по строителството

инж. Елица Павлова, Началник отдел

Приемно време: График, определен със Заповед на Кмета на район Панчарево може да видите ТУК

Тел: 02/9760-514

Гергана Апостолова

Приемно време: График, определен със Заповед на Кмета на район Панчарево може да видите ТУК

Тел: 02/9760-514

________________________________________________________________

УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ, ЖИЛИЩНИЯ ФОНД

Инж. Виолета Шопова, Началник отдел

Приемно време: Сряда 8.30 – 12.00 ч.,

Тел: 02/9760-530

Регистрация и контрол на търговската дейност 

Мария Георгиева

Приемно време: Сряда 08.30 – 12.00 ч.

Тел: 02/9760-522

________________________________________________________________

АДМИНИСТРАТИВНО И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ

Росица Вълчанова - Началник отдел

Приемно време: Сряда 08.30 – 12.00 ч.

Тел: 02/9760-504

________________________________________________________________

ПРАВНО-НОРМАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

Лили Димитрова – Юрисконсулт

Приемно време: всяка сряда 08.30 - 12.00 часа,

Тел: 02/9760-531

ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

Тамара Митова

Тел: 02/9760-521

________________________________________________________________

ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

Александра Симеонова, Гл. Счетоводител

Тел: 02/9760-536

Христо Николов - финансов контрольор

Тел: 02/9760-528

________________________________________________________________

ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, СПОРТ И ИНТЕГРАЦИЯ

Емилия Василева - ст. експерт

Приемно време: Всеки понеделник 08.30-12.00 часа,

Тел: 02/9760-510

Местна комисия за борба срещу противообществените прояви


СПОРТ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ

Десислава Кирова - ст. експерт

Приемно време: Всеки работен ден 08.30-12.00 часа

________________________________________________________________

ЕСГРАОН

Славчо Цонкин

Приемно време: всеки работен ден от 08.30 - 17.00 часа

Тел: 02/9760-511

________________________________________________________________

ПАРАГРАФ 4 

 


________________________________________________________________

ОМП и УК

Валентин Върбанов

Тел: 02/9760-545

________________________________________________________________

ДЕЛОВОДСТВО

всеки ден 8.30 – 17.00 часа,

тел: 02/9760-500, 02/9760-501

________________________________________________________________

ДЕЖУРЕН: 02/9760-520

________________________________________________________________

Обществени поръчки

Конкурси

Обяви

  • Одобрен е ПУП на с.Кривина
    С Решение №354 е одобрен ПУП на с.Кривина,район Панчарево Решението може да бъде обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването. Жалбите се подават в район „Панчарево“ и се изпращат в Административния съд – София-град, от отдел „Правно-нормативно обслужване“…
    Написана в Понеделник, 21 Август 2017 11:05 Прочетена 6 пъти Продължава...
  • ОБЯВА в изпълнение на чл.72 б,ал.3 от ППЗСПЗЗ
    РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО,ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ - СОФИЯ ГРАД ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ - ПАНЧАРЕВО ОБЯВА
    Написана в Петък, 18 Август 2017 08:47 Прочетена 12 пъти Продължава...