logo panch

27
Ян 12

ПРОФИЛ НА РАЙОН „ПАНЧАРЕВО”

Район „Панчарево” е разположен югоизточно от централната част на град София в яката на Витоша, Лозенска планина и Плана планина. Границите на района са:

 • на североизток - район „Искър”
 • на югозапад - район „Витоша”
 • на северозапад - район „Младост”
 • на югоизток - Софийска област.

      В посочените граници, районът заема площ 406,874 км². От нея 200 кв.км. е равнина и 206, 874 кв.км. е с полупланински и планински характер. Горите и горските площи са около 130 кв.км. от цялата територия на района.

Прочети още: ПРОФИЛ НА РАЙОН „ПАНЧАРЕВО”

Страница 42 от 42

 • Бизнес каталог

  business-togetherВъв връзка с обновяването на сайта на Район Панчарево, както и с цел подпомагане и популяризиране дейността на юридическите лица на нашата територия, районната администрация изгражда и предлага на Вашето внимание безплатно включване в онлайн бизнес каталог. Желаещите да бъдат включени да изпратят кратко представяне /текст/, снимки и друга информация, свързана с дейността на e-mail catalog@pancharevo.org

  Продължава...

Обществени поръчки

Конкурси

Обяви

 • Одобрен е ПУП на с.Кривина
  С Решение №354 е одобрен ПУП на с.Кривина,район Панчарево Решението може да бъде обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването. Жалбите се подават в район „Панчарево“ и се изпращат в Административния съд – София-град, от отдел „Правно-нормативно обслужване“…
  Написана в Понеделник, 21 Август 2017 11:05 Прочетена 6 пъти Продължава...
 • ОБЯВА в изпълнение на чл.72 б,ал.3 от ППЗСПЗЗ
  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО,ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ - СОФИЯ ГРАД ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ - ПАНЧАРЕВО ОБЯВА
  Написана в Петък, 18 Август 2017 08:47 Прочетена 12 пъти Продължава...